ไม่มีหมวดหมู่

ใครคือคนสุดท้ายที่จะได้รับตำแหน่งโดยตรงจากรองประธานาธิบดีถึงประธานาธิบดี?

ประธานาธิบดีสหรัฐสิบสามคนเดิมดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี พวกเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากการลอบสังหารการเสียชีวิตด้วยวิธีอื่นการลาออกหรือเพียงแค่ได้รับการเลือกตั้งด้วยสิทธิของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม